My sme Pierott

O NÁS

KTO SME

Ahoj,

sme rodina BELIŠ. To najužšie jadro tvorí skutočná pokrvná rodina zložená z obyčajných ľudí, ktorí sa často stretávali s tým, že ľudia okolo nich žiadali o pomoc. Hoci sme každý iný, jedno máme ako rodina spoločné – radi pomáhame ľuďom. Povaha, ktorú sme dostali do vienka nám nikdy nedovolila byť ľahostajnými. To bol začiatok cesty neziskovej spoločnosti. Keďže ľudí, ktorí chcú a vedia pomôcť je mnoho, začali sa k nám pridávať. Všetci, ktorí s nami a skrze nás pomohli sú už súčasťou našej obrovskej rodiny. Už niekoľko rokov spoločne bojujeme nielen proti ľahostajnosti, ale búrame aj iné bariéry, najmä nedôveru, pocity nezmyselnosti, či márnosti. Myslíme si, že pomoc deťom má najväčší význam a hodnotu aj pre spoločnosť. Keďže Belis je latinský názov pre sedmokrásku, jeden z najvytrvalejších a najdlhšie kvitnúcich kvietkov, máme ho v logu aj ako symbol odhodlania všetkých, ktorí chcú pomáhať.

NAŠE POSLANIE

Máme za sebou mnoho zorganizovaných akcií na pomoc jednotlivcom, skupinám, na podporu rodiny, talentov a hodnôt, ktoré pomáhajú zlepšiť kvalitu života celej spoločnosti. Ako naše poslanie vnímame predovšetkým:

 

  • Identifikovať talentované deti a podporovať ich rozvoj
  • Pomáhať znevýhodneným deťom zo sociálne slabšieho prostredia
  • Vyhľadávať a prepájať členov komunity, ktorí zdieľajú rovnaké hodnoty a sú ochotní pomôcť

HODNOTY

Hodnoty sú našim hnacím motorom. Ak zdieľate rovnaké, kontaktujte nás. Každý môže priložiť ruku k dielu, každý pozná niekoho, kto môže pomôcť a v neposlednom rade, každý potrebuje niekoho, kto čaká na pomoc.

 

  • Deti ako lepšia budúcnosť!
  • Partnerstvo, zodpovednosť, transparentnosť
  • Solidarita a vzájomné porozumenie

POMÁHAME

  • Talentovaným a znevýhodneným deťom
  • Rodinám v ťažkej sociálnej situácii
  • Aktívnej komunite

POMÔCŤ MÔŽEŠ AJ TY. POMÔŽME KAŽDÉMU, KTO TO POTREBUJE

PRIHLÁSIŤ SA NA ODOBER

Získate tak prehľad o všetkých udalostiach od nás.