O nás
Často kladené otázky

Naša činnosť je zameraná na pomoc:

Talentovaným deťom

Sú to deti, ktoré majú potenciál, ale chýbajú im prostriedky na zakúpenie vybavenia, pomôcok, alebo na zaplatenie školného.

Diagnostikovaným deťom

Sú to deti, ktorým liečba reálne pomáha žiť lepšie.

Rodinám v núdzi

Sú to rodiny, kde je obyčajne jeden rodič, ktorý tvrdo pracuje, ale jednoducho nestíha svojim deťom zabezpečiť základné potreby.

  1. Zaslaním finančných prostriedkov na účet organizácie. Viac informácii po kliknutí
  2. Prispieť sa dá jednorázovo, alebo nastavením trvalého platobného príkazu. Viac informácii po kliknutí
  3. Venovaním 2% z daní fyzických a právnických osôb. Viac informácii po kliknutí
  4. Zamestnanci nám môžu venovať 2% takto: Viac informácii po kliknutí
  5. Firmy nám môžu venovať 2% takto: Viac informácii po kliknutí

Vážime si každého darcu, nech už prispeje akoukoľvek sumou. Doslova každé Euro sa počíta. Pravidelná pomoc nám umožňuje lepšie plánovať podporu jednotlivých detí a hlavne nám ju umožní robiť dlhodobo.

  1. Áno, venovať 2% z daní nám môžu zamestnanci, ale aj firmy.
  2. Ako na to, si môžete prečítať tu: Viac informácii po kliknutí

Od nášho založenia organizujeme rôzne podujatia, aby sme boli bližšie k deťom, ktoré podporujeme, ale aj našim podporovateľom, či fanúšikom. O týchto podujatiach dávame vopred vedieť na našich sociálnych sieťach. Za všetky spomenieme PIEROTT DAY – deň pre deti i celú rodinu. Je to už tradičné podujatie, ktoré pravidelne organizujeme od roku 2014.

V rámci našich aktivít vyhlasujeme rôzne výzvy na sociálnych sieťach, ktoré sa týkajú napríklad školských pomôcok. Tie venujeme sociálne slabším deťom. Ak sú ľudia, alebo firmy, ktoré nám vedia darovať napr. perá, ceruzky, fixky, atď, radi ich odovzdáme ďalej týmto deťom. Viac informácii po kliknutí

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie okresného úradu v sídle kraja (registrového úradu) o registrácii nadobudlo právoplatnosť. Registrovým úradom je okresný úrad v sídle kraja príslušný podľa sídla neziskovej organizácie.

Organizácia je zapísaná v registri mimovládnych neziskových organizácií. Zobraziť register

Registrovým úradom pre neziskovú organizáciu Pierott je Okresný úrad v Prešove, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Námestie mieru č.3, 080 01 Prešov. Tel: 051/7082221

Pre prijímanie 2% z daní musí byť nezisková organizácia Pierott zaregistrovaná v Centrálnom registri prijímateľov 2% dane. Zobraziť register

Všetky žiadosti o pomoc si osobne overujeme. Veľmi zriedka sa stáva, že našu pomoc chce niekto zneužiť. Preto aj my chceme mať istotu, že pomoc putuje k správnym ľuďom. Fotky a videá na našich stránkach sú autentické, s mnohými ľuďmi sme v kontakte dlhodobo a stali sa členmi našej rodiny Pierott.