VÝZVY
Bude to dobré

Rozhodli sme sa pomôcť najzraniteľnješím, ktorí si v čase pandémie nevedeli pomôcť sami.

Bude to dobré 1

Cieľ výzvy

V krízovom období roku 2020 sme spustili výzvu na pomoc deťom z neúplnyých rodín, rodín ktoré žijú v existenčnej kríze a starším ľuďom. Prostredníctvom finančnyých darov im nakupujeme a rozvážame základné potraviny, vitamíny, hygienické pomôcky a pomôcky na rozveselenie a edukáciu detí.

Pomohli sme

0
domácnostiam

Čaká na pomoc

0 +
domácnosti a rodín

Výzva pokračuje

Ak máte chuť podporiť ďalších ľudí a domácnosti v núdzi, môžete tak naďalej urobiť na oficiálnych stránkach výzvy. Pomôže akákoľvek suma.

Ako sa nám podarilo pomáhať počas koronakrízy?

V čase koronakrízy sme sa okrem potravinových a
hygienických balíčkov snažili do domácnosti priniesť
svetlo nádeje a narušiť samotu. Desiatky domácnosti
pomoc prijali, ďalšie čakajú.