Ako darovať 2% z dane
Som zamestnanec

Podáva za vás daňové priznanie váš zamestnávateľ alebo ste dobrovoľník? Tu je jednoduchý návod na to, ako postupovať, ak ste sa rozhodli venovať 2% pre neziskovú organizáciu Pierott.

Ako postupovať?

Požiadajte do 15. 2. 2020
Termín, do ktorého požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
1
Potvrdenie o zaplatení dane
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
2
Vypočítajte
Z potvrdenia o zaplatení dane si vypočítajte:

  • 2% z Vašej zaplatenej dane - ak ste zamestnancom
  • 3% z Vašej zaplatenej dane - ak ste dobrovoľníkom, ktorý odpracoval v minulom roku minimálne 40 hodín a od organizácie, u ktorej ste vykonával dobrovoľnícku činnosť získate potvrdenie o tom, že ste vykonával dobrovoľnícku činnosť
3
Vyhlásenie
Do elektronického vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb doplňte vaše osobné údaje, výšku dane a výšku sumy, ktorú organizácii poukážete. Tlačivo si vytlačte.
4
POZOR! Predĺženie lehoty: Doručte do 30. 6. 2020
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby spolu s tlačivom Potvrdenie o zaplatení dane doručte na daňový úrad. Adresu nájdete na stránke finačnej správy

  • dobrovoľníci, nezabudnite tieto tlačivá doručiť spolu s potvrdením o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti
5
Hotovo a ďakujeme
Ak všetko prebehlo bezchybne, daňový úrad nám do 90 dní prevedie 2% (3%)
6

Nezisková organizácia Pierott je oficiálne zapísaná v zozname prijímateľov podielu zo zaplatenej dane v Notárskej komore Slovenskej republiky.

3 dôvody prečo venovať 2% z daní organizácii Pierott

Pomohli sme už viac ako 300 deťom zo 16 okresov Slovenska.

Preukázaná pomoc organizácii Pierott je transparentná a koordinovaná.
Vaše 2% majú dopad na konkrétne osudy detí s merateľnými výsledkami.

Medzi nimi desaťtisíce detí a dôchodcov.

Pomôžme im v čase pandémie