Misia

Stredobodom našej pozornosti je pomoc deťom, ktoré sa do problémov chudoby alebo choroby dostali nezavinene.

Pomoc
talentovaným
deťom

Deti, ktoré majú umelecký alebo športový talent, no situácia, v ktorej sa nachádzajú, im neumožňuje toto nadanie rozvíjať.

Pomoc
diagnostikovaným
deťom

Podávame pomocnú ruku tým, u ktorých sa pokrok v nepriaznivom zdravotnom stave dá odsledovať.
Sme pri rodinách, ktorých finančná situácia neumožňuje zabezpečiť svoje deti základnými potrebami a pomôckami.