Výzvy

Počas celého roka máme vyhlásené zbierky a výzvy, ktoré smerujeme u detí na dva najdôležitejšie dni roka: Vianoce a nástup do školy. Spoľahnite sa, že Vaše dary majú konkrétneho adresáta.

Výzvy 1

Vianočná výzva

Nie každý má to šťastie prežívať Vianoce v zdraví, sedieť pri bohato prestretom stole, či nájsť si pod stromčekom čo i len maličkosť. My sme tu pre tieto deti.

Výzvy 2

Školské pomôcky

Na začiatok roka je na rodičov vyvíjaná najväčšia záťaž z pohľadu zabezpečenia základných potrieb na pokojné vzdelanie. Uľahčime to tým, ktorí to potrebujú. 

Naše príbehy

Zaujíma Vás život našej neziskovej organizácie? Sledujte články, ktoré hovoria o našom aktuálnom a minulom dianí.