Chcem pomôcť
Finančná pomoc

Máte možnosť okamžite podporiť deti v núdzi ľubovoľnou sumou? Chcete pomôcť jednorazovo alebo dlhodobo. Vyberte si, ktorá z troch foriem finančnej podpory vám vyhovuje.

Za každý dar vopred ďakujeme.

Jednorázová podpora

Vďaka jednorázovej podpore dokážeme deťom postupne pomáhať.

Pravidelná podpora

Pravidelná podpora, ktorá nám umožní naplniť cieľ a pomáhať deťom dlhodobo a efektívne.

Okamžitá pomoc

Finančná pomoc 1
Nascanujte QR kód vo svojom Internet Bankingu a vpíšte ľubovoľnú sumu, ktorou chcete prispieť na pomoc deťom.

Pravidelná podpora

Pravidelná podpora, ktorá nám umožní naplniť cieľ a pomáhať deťom dlhodobo a efektívne.

Jednorázová podpora

Vďaka jednorázovej podpore dokážeme deťom postupne pomáhať.

Okamžitá pomoc

Finančná pomoc 1
Nascanujte QR kód vo svojom Internet Bankingu a vpíšte ľubovoľnú sumu, ktorou chcete prispieť na pomoc deťom.

Príkazom na č. účtu

SK37 1100 0000 0029 4946 2542
alebo
SK52 1100 0000 0029 2491 3415

Majiteľom oboch účtov je nezisková organizácia Pierott.

Ako dary prerozdeľujeme?

Finančná pomoc 3

Zdravie

Zabezpečujeme liečebné terapie, zákroky, rehabilitácie a zdravotné potreby pre diagnostikované deti.

Finančná pomoc 4

Talent

Podporujeme talentované deti pomocou úhrady za umelecké krúžky, školy, šport a iné aktivity.

Finančná pomoc 5

Podujatia

Organizujeme podujatia, aby sme priniesli radosť deťom, ktoré si podobné podujatia nemôžu dovoliť.

Finančná pomoc 6

Tím

Zamestnávame pracovníkov, ktorí sú na blízku tým, ktorým pomáhame a vyhľadávajú tých, ktorým treba pomôcť.

Tri ďalšie cesty ako pomôcť

Vyberte si spôsob pomoci, ktorá Vám vyhovuje. Niekedy stačí málo a zachrániť sa dá veľa.
Finančná pomoc 7

Materiálne

Veci, ktoré vy nepotrebujete, pre niekoho znamenajú všetko.
Finančná pomoc 8

2% z dane

Rozhodnite sa pre pomoc deťom. My Vaše 2% využijeme na 100%.

Finančná pomoc 9

Sponzoring

Aj Vaša firma môže prispieť k trvalým zmenám v živote detí.