Ako darovať 2% z dane
Som fyzická osoba
Podávate si daňové priznanie sami? Ste SZČO – živnostník, slobodný umelec? Tu je jednoduchý návod na to, ako postupovať, ak ste sa rozhodli venovať 2% pre neziskovú organizáciu Pierott.

Ako postupovať?

Uzavrite účtovníctvo
Po ukončení účtovného obdobia 2023 vykonajte účtovnú uzávierku.
1
Vypočítajte
Z účtovnej uzávierky si vypočítajte:
  • 2% z Vašej zaplatenej dane - ak ste SZČO
  • Vzorec na výpočet 2 % je ( Výška dane / 100 ) x 2
2
Doplňte do daňového priznania
V daňom priznaní pre fyzické osoby sú kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa.
3
Podajte daňové priznanie
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska). Adresu nájdete na stránke finačnej správy.
4
Hotovo a za všetky deti ĎAKUJEME
Ak všetko prebehlo bezchybne, daňový úrad nám prevedie Vaše 2%, ktoré na 100% využijeme na pomoc deťom.
5

Tlačivá na stiahnutie

Nezisková organizácia Pierott je oficiálne zapísaná v zozname prijímateľov podielu zo zaplatenej dane v Notárskej komore Slovenskej republiky.

2% partnersky podporuje

Dve percentá z dane na Pravda.sk

Reklamná prezentácia

Stiahnite si dokument, ktorý popisuje našu organizáciu a jej činnosť.

Fyzická osoba 1