Ako darovať 2% z dane
Som zamestnanec

Podáva za vás daňové priznanie váš zamestnávateľ? Tu je jednoduchý návod na to, ako postupovať, ak ste sa rozhodli venovať 2% pre neziskovú organizáciu Pierott.

Ako postupovať?

Požiadajte do 15. 2. 2024
Termín, do ktorého požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
1
Potvrdenie o zaplatení dane
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
2
Vypočítajte
Z potvrdenia o zaplatení dane si vypočítajte:

  • 2% z Vašej zaplatenej dane - ak ste zamestnancom
  • Vzorec na výpočet 2 % je ( Výška dane / 100 ) x 2
3
Vyhlásenie
Do elektronického vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb doplňte vaše osobné údaje, výšku dane a vypočítanú výšku sumy, ktorú organizácii darujete. Tlačivo si vytlačte.
4
Doručte tlačivo na daňový úrad
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby spolu s tlačivom Potvrdenie o zaplatení dane doručte na daňový úrad. Adresu nájdete na stránke finačnej správy
5
Hotovo a za všetky deti ĎAKUJEME
Ak všetko prebehlo bezchybne, daňový úrad nám prevedie Vaše 2%, ktoré na 100% využijeme na pomoc deťom.
6

Nezisková organizácia Pierott je oficiálne zapísaná v zozname prijímateľov podielu zo zaplatenej dane v Notárskej komore Slovenskej republiky.

2% partnersky podporuje

Dve percentá z dane na Pravda.sk

Reklamná prezentácia

Stiahnite si dokument, ktorý popisuje našu organizáciu a jej činnosť.

Zamestnanec 1