Ako darovať 1% z dane
Som právnická osoba
Patríte medzi s.r.o. , nadáciu, mesto, obec, a.s., alebo štátnu organizáciu? Tu je jednoduchý návod na to, ako postupovať, ak ste sa rozhodli venovať 1% pre neziskovú organizáciu Pierott.

POZOR! Predĺženie termínu možnosti venovať 2% do 30.6.2020

Ako postupovať?

Uzavrite účtovníctvo
Po ukončení účtovného obdobia (1 kalendárny rok) vykonajte účtovnú uzávierku
1
Vypočítajte
Z účtovnej uzávierky si vypočítajte 1% ( 2%) z dane s príjmov právnickej osoby:

  • Ak právnicka osoba počas predchádzajúceho kalendárneho roka NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať 1% z dane
  • Ak právnická osoba počas predchádzajúceho kalendárneho roka DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane, môže poukázať až 2% z dane
2
Doplňte do daňového priznania
V daňom priznaní pre právnické osoby sú kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov

3
Podajte daňové priznanie do stanovenej lehoty
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (podľa vášho sídla) Adresu nájdete na stránke finačnej správy
4
Hotovo a ďakujeme
Ak všetko prebehlo bezchybne, daňový úrad nám do 90 dní prevedie 1% (2%)
5

Tlačivá na stiahnutie

Nezisková organizácia Pierott je oficiálne zapísaná v zozname prijímateľov podielu zo zaplatenej dane v Notárskej komore Slovenskej republiky.

3 dôvody prečo venovať 2% z daní organizácii Pierott

Pomohli sme už viac ako 267 deťom v 16 okresoch Slovenska.
Preukázaná pomoc organizácii Pierott je transparentná a koordinovaná.
Vaše 2% majú dopad na konkrétne osudy detí s merateľnými výsledkami.

Medzi nimi desaťtisíce detí a dôchodcov.

Pomôžme im v čase pandémie