Ako darovať 1% z dane
Som právnická osoba
Patríte medzi s.r.o. , nadáciu, mesto, obec, a.s., alebo štátnu organizáciu? Tu je jednoduchý návod na to, ako postupovať, ak ste sa rozhodli venovať 1% pre neziskovú organizáciu Pierott.

Ako postupovať?

Uzavrite účtovníctvo
Po ukončení účtovného obdobia (1 kalendárny rok) vykonajte účtovnú uzávierku
1
Vypočítajte
Z účtovnej uzávierky si vypočítajte 1% ( 2%) z dane s príjmov právnickej osoby:

  • Ak právnicka osoba počas predchádzajúceho kalendárneho roka NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať 1% z dane
  • Ak právnická osoba počas predchádzajúceho kalendárneho roka DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane, môže poukázať až 2% z dane
2
Doplňte do daňového priznania
V daňom priznaní pre právnické osoby sú kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov

3
Podajte daňové priznanie do stanovenej lehoty
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (podľa vášho sídla) Adresu nájdete na stránke finačnej správy
4
Hotovo a ďakujeme
Ak všetko prebehlo bezchybne, daňový úrad nám do 90 dní prevedie 1% (2%)
5

Tlačivá na stiahnutie

Nezisková organizácia Pierott je oficiálne zapísaná v zozname prijímateľov podielu zo zaplatenej dane v Notárskej komore Slovenskej republiky.

3 dôvody prečo venovať 2% z daní organizácii Pierott

Pomohli sme už viac ako 267 deťom v 16 okresoch Slovenska.
Preukázaná pomoc organizácii Pierott je transparentná a koordinovaná.
Vaše 2% majú dopad na konkrétne osudy detí s merateľnými výsledkami.

Dôležitá informácia

Venovať niekomu 2% nie je Vaša povinnosť, ale Vaše právo a my ich nemôžeme použiť inak, ako pre účely, ktoré máme uvedené v predmete činnosti našej neziskovej organizácie. Na Slovensku môžete svoje 2% poukázať tisíckam organizácií. Len málo z nich je takých, kde z Vašej pomoci môžu mať úžitok aj Vaše deti.

My sme jednou z nich.