Školparáda s Pierottom

Školparáda s Pierottom 1

Stovky žiakov a 16 základných škôl sa zapojilo do projektu, ktorý im poskytol priestor na športovanie a vedomostné i umelecké súťaže.