Vďaka podporovateľom robí Marko na liečebnom pobyte veľké pokroky.

Untitled design

Na jar sme Vám priniesli rozhovor s Markovou mamkou, ktorá nás informovala o ťažkom období a obmedzených možnostiach počas pandemického roka. 

Problémom bolo vycestovanie mimo okres. Mali sme tu rôzne obmedzenia pohybu, čo deťom ako je Marko, značne skomplikovalo absolvovať liečebné pobyty. 

Podarilo sa

Marko toto leto urgentne potreboval absolvovať rehabilitačný pobyt, čo sa aj nakoniec podarilo. 

Marko absolvoval pobyt v Piešťanskom Axis Medical Center, ktorý mu po namáhavých mesiacoch doma výrazne pomohol. 

Markov pozdrav

Sme veľmi radi, že si Marko pobyt užil a medzi cvičeniami si spomenul aj na nás. Dôkazom je pohľadnica s vlastnoručným pozdravom, ktorú sme si našli v schránke. Nie je venovaná iba nám, ale každému, kto sa o pobyt zaslúžil. Ďakujeme.

Markova mamka ďakuje všetkým, ktorí sa rozhodli pomôcť a vďaka ktorým sa mohol Marko pobytu zúčastniť.

,,Ďakujeme, bez Vašej pomoci, neviem, ako by sme mu dali takú šancu. Cesta, ktorou musíme ísť je síce kľukatá a má jamy aj hrbolce , ale mať na nej priateľov a pomocnú ruku je to najlepšie, čo nás mohlo stretnúť. Preto ďakujeme, že nás niekedy aj kus prenesiete….“


Ak chcete Marka podporiť, môžete tak urobiť zaslaním ľubovoľnej sumy na číslo účtu n.o. PIEROTT:

SK52 1100 0000 0029 2491 3415

variabilný symbol prosím uveďte: 1111


Ďakujeme za vašu správu!

V čo najkratšom čase Vás budeme kontaktovať.

Súťaž o školské pomôcky

Blíži sa začiatok šk. roka a my máme pre Vás súťaž, vďaka ktorej môžete získať školské pomôcky pre Vaše dieťa