Naša hrdinka Laurinka sa vďaka Vám dostala aj tento rok na rehabilitačný pobyt.

1693514500939

Rehabilitačné centrum Svetielko v Prešove Laurinke opäť pomohlo. Vďaka vašej pomoci sme jej mohli opäť zabezpečiť rehabilitačný pobyt Therasuit, ktorý využíva špeciálny kozmický oblek pre liečbu detí s neurologickými poruchami. Je veľmi dôležité, aby Laura tento pobyt absolvovala každý rok, pretože vzhľadom na jej diagnózu (centrálna tonusová a koordinačná porucha stredne ťažkého stupňa) je táto rehabilitácia veľmi prospešná a výsledky sa dostavujú ihneď.  

Laurinka navštevuje rehabilitačné centrum Svetielko už od dvoch rokov. Vďaka tomu, že sa centrum nachádza v Prešove, nemusí rodina s Laurinkou nikam dochádzať. Pravidelne tam cvičí a absolvuje podporné terapie. Intenzívny rehabilitačný pobyt Therasuit absolvuje raz ročne v letnom období. Celý program trvá dva týždne, pričom počas týchto dvoch týždňov cvičí denne 2,5 hod. 

Naša hrdinka Laurinka sa vďaka Vám dostala aj tento rok na rehabilitačný pobyt. 1

Kľúčovým prvkom tejto metódy je podľa lekárov posilňujúci program, ktorý je pre Laurinku vytvorený na základe jej individuálnych potrieb, silných a slabých stránok. Laurinkyna rehabilitácia pozostávala z teplého zábalu, neurostimulačnej masáže, TheraSuit programu (Pulley systém, Spider systém, Oblek TheraSuit), posilňovacích cvičení na svaly, chrbticu, kondičných cvičení a balančných cvičení. Tento program umožňuje nácvik správnych pohybov aktívnym využívaním všetkých svalových skupín. 

Laurinke sa po pobyte zdravotný stav okamžite zlepšil. Vďaka kvalifikovaným odborníkom, lekárom a fyzioterapeutom, vďaka vám, našim podporovateľom, ale predovšetkým vďaka obetavým rodičom, sa Laurinke každý rok zlepšuje zdravotný stav, komunikačné schopnosti, výdrž a sila. Avšak je to aj jej odvaha, sila mysle a chuť bojovať, čo ju posúva vpred a pomáha prekonávať všetky prekážky. Laurinka je pre nás veľkým vzorom a my sme radi, že jej môžeme pomáhať. Budeme to robiť aj naďalej a veriť, že sa Laurinke bude stav vždy iba zlepšovať. 

Správa od maminy

,,Celý program Laurinka zvládala vynikajúco. Vďaka známemu prostrediu a milým fyzioterapeutom sa každý deň na cvičenie tešila. Po pobyte sme my aj okolie, taktiež lekári zaznamenali zlepšenie chôdze. Momentálne navštevujeme Svetielko aj naďalej a pravidelne (aspoň 1x týždenne) cvičí a taktiež absolvuje aj podporné terapie, logopédiu a pod. Okrem chôdze sa určite zlepšila aj komunikácia, slovná zásoba, takže sa veľmi z každého, aj maličkého pokroku tešíme. Ďakujeme, že ste súčasťou nášho života a taktiež oporou. Vaša pomoc pre nás veľa znamená, aj keď to znie ako fráza. Nech Boh odmení každú vašu službu a námahu. “

Naša hrdinka Laurinka sa vďaka Vám dostala aj tento rok na rehabilitačný pobyt. 2

Ďakujeme za vašu správu!

V čo najkratšom čase Vás budeme kontaktovať.

Súťaž o školské pomôcky

Blíži sa začiatok šk. roka a my máme pre Vás súťaž, vďaka ktorej môžete získať školské pomôcky pre Vaše dieťa