Otvorili ste srdce môjho syna, napísala nám statočná mamina.

martina-pomoc-rodinam-v-nudzi-pierott

Vianoce sú časom štedrosti a obdarovávania. Preto sme v roku 2018 vyhlásili Vianočnú výzvu. Jej podstatou bolo napísať nám o niekom, kto potrebuje pomoc a koho by sme mohli milo prekvapiť. Vďaka tej- to výzve sme stretli množstvo skvelých ľudí, napríklad pani Martinu.

Martina má dve deti – chlapčeka a diev­čatko, pre ktoré tvrdo pracuje a snaží sa im poskytnúť všetko, čo môže. V predvia­ nočnom období sme túto milú rodinku vza-li na nákup do obchodného centra, kde sme im kúpili zimné oblečenie a topánky, preto-že na to Martine jednoducho nevychádzali peniaze. Jej krásna správa po nákupoch nás utvrdila v tom, že robíme správnu vec:

Otvorili ste srdce môjho syna, napísala nám statočná mamina. 1
Otvorili ste srdce môjho syna, napísala nám statočná mamina. 2

„Dovoľte mi poďakovať za chvíle, ktoré ste nám venovali, za čas, ktorý ste s nami strávili. Už toľkokrát som písala a ne-poslala nič. Vyjadriť jednou ani dvomi vetami to neviem. Preto prijmite poďa-kovanie v Ďakujem. Nie je dar ako dar. Čas strávený s vami bol neopísateľný slo-vami. To je ako s niečím, čo nikto nevidel a neviete to opísať, lebo to neviete k čomu prirovnať. Také výnimočné chvíle to boli. A aj keď už prešlo niekoľko týždňov, stále to má miesto v mojom srdci. Dali ste mi omnoho viac ako len dar alebo oble-čenie pre deti. To, že deti majú oblečenie a obuv na zimu, je naozaj ako keby ste ma zbavili veľkej záťaže. Ďakujem aj ja za to, že som dostala krásny kozmetický dar. Stretnutie v kaviarni bolo výni-močné – otvorili ste srdce môjho syna, ktorý po stretnutí s vami urobil šľachet-ný skutok a kúpil základné potraviny pre rodinu, ktorá má toho ešte menej ako my. Začal vidieť hodnotu života, začal byť iným chlapcom, začal vidieť v ľuďoch viac dobra. Ďakujem, že ste mu otvorili nové dvere v jeho srdci. Moja dcéra Lucka si užívala každú minútu vašej pozornosti. Mne ste odobrali záťaž a ja som začala slobodnejšie a voľnejšie dýchať. Môj život sa začal posúvať a posúva sa stále ďalej. Ďakujem za každú minútu vášho skutoč-ného a ľudského záujmu.“

Ďakujeme za vašu správu!

V čo najkratšom čase Vás budeme kontaktovať.

Súťaž o školské pomôcky

Blíži sa začiatok šk. roka a my máme pre Vás súťaž, vďaka ktorej môžete získať školské pomôcky pre Vaše dieťa